Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Endomines levererar minusresultat

Lågt guldpris på världsmarknaden skapar negativa effekter

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 17 feb 2017

EBITDA ökar med 16 MSEK under fjärde kvartalet och bolaget har en positiv EBITDA. Även på helåret är EBITDA förbättringen god och ökar med 53,6 MSEK. Ökningen i EBITDA är främst ett resultat av omläggningen till selektiv gruvdrift i kombination med högre in-situ halt samt att inga effekter finns från guldprissäkring under 2016. Under 2015 var effekten av guldprissäkringen -38 MSEK.

Den totala guldproduktionen under det fjärde kvartalet uppgick till 109,8 kg, vilket återigen är en förbättring från föregående period och i enlighet med plan. Under rapportperioden har guldhalten fortsatt förbättrats. Det totala anrikade tonnaget och tillgängligheten i verket ökade på grund av tillkommande driftsdagar i verket.

Guldproduktionen under 2015 var 204,5 kg högre än under 2016 främst beroende på omläggningen till selektiv gruvdrift under 2016. Det låga guldpriset var det största skälet till att strategin med selektiv gruvdrift genomfördes i början av 2016. Syftet var att med minskad organisation fokusera mot höghaltiga områden för att maximera kassaflödet i produktionen och uppnå en Cash Cost under rådande guldpris.

Under 2017 räknar Bolaget med att producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2017 kommer som under 2016 att basera sig på principen om selektiv gruvdrift. Under 2017, avser Bolaget att bryta och anrika ungefär 150 000 ton höghaltig malm. Gruvdriften kommer att koncentrera sig till höghaltiga områden och drivas kontinuerligt under vardagar. Anrikning kommer att ske i kampanjer ungefär varannan vecka.

Annons

Annons

Annons