Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Endomines levererar minusresultat

Lågt guldpris på världsmarknaden skapar negativa effekter

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 17 feb 2017

EBITDA ökar med 16 MSEK under fjärde kvartalet och bolaget har en positiv EBITDA. Även på helåret är EBITDA förbättringen god och ökar med 53,6 MSEK. Ökningen i EBITDA är främst ett resultat av omläggningen till selektiv gruvdrift i kombination med högre in-situ halt samt att inga effekter finns från guldprissäkring under 2016. Under 2015 var effekten av guldprissäkringen -38 MSEK.

Den totala guldproduktionen under det fjärde kvartalet uppgick till 109,8 kg, vilket återigen är en förbättring från föregående period och i enlighet med plan. Under rapportperioden har guldhalten fortsatt förbättrats. Det totala anrikade tonnaget och tillgängligheten i verket ökade på grund av tillkommande driftsdagar i verket.

Guldproduktionen under 2015 var 204,5 kg högre än under 2016 främst beroende på omläggningen till selektiv gruvdrift under 2016. Det låga guldpriset var det största skälet till att strategin med selektiv gruvdrift genomfördes i början av 2016. Syftet var att med minskad organisation fokusera mot höghaltiga områden för att maximera kassaflödet i produktionen och uppnå en Cash Cost under rådande guldpris.

Under 2017 räknar Bolaget med att producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2017 kommer som under 2016 att basera sig på principen om selektiv gruvdrift. Under 2017, avser Bolaget att bryta och anrika ungefär 150 000 ton höghaltig malm. Gruvdriften kommer att koncentrera sig till höghaltiga områden och drivas kontinuerligt under vardagar. Anrikning kommer att ske i kampanjer ungefär varannan vecka.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...