Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Drillcon investerar i ytterligare borrningskapacitet

Finansieras av EUs fond för infrastrukturprojekt 2020

Foto: Drillcon
Foto: Drillcon
Publicerad av
Peter Höök - 20 feb 2017

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till cirka 65 miljoner kronor.

Drillcon utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin.

Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till cirka 20 miljoner kronor kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bland annat antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...