Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Drillcon investerar i ytterligare borrningskapacitet

Finansieras av EUs fond för infrastrukturprojekt 2020

Foto: Drillcon
Foto: Drillcon
Publicerad av
Peter Höök - 20 feb 2017

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till cirka 65 miljoner kronor.

Drillcon utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin.

Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till cirka 20 miljoner kronor kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bland annat antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...