Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Utreder möjligheterna för en fossilfri produktion

Utredningen är en del av SSABs långsiktiga strategi

SSAB Oxellösund. Foto: Wikipeida
SSAB Oxellösund. Foto: Wikipeida
Publicerad av
Peter Höök - 21 feb 2017

SSAB i Oxelösund står inför ett vägval där vissa anläggningar inom närmaste åren måste renoveras. Beslut som tas idag kommer att påverka produktionen kommande decennier. Vägvalet handlar om att antingen göra en stor investering i kolbaserad teknik eller att investera i ett alternativt spår för att komma bort från kolanvändning.

– Då båda vägvalen innebär stora investeringsbelopp, och då det är intressant att gå mot icke-kolbaserad tillverkning, så undersöker vi nu möjligheterna att ställa om till en ljusbågsugnsbaserad produktion för jungfruliga järnråvaror och skrot. Utredningen är en del av SSABs långsiktiga strategi där miljö- och hållbarhetsfrågor är en viktig del, förklarar Martin Peisom är teknisk direktör för SSAB.  

SSAB Oxelösund

En ljusbågsugnsbaserad produktion gör att utsläppen av koldioxid kraftigt minskar, till mindre än en tiondel av den järnmalmsbaserade produktionen. Det skulle innebära att produktion i koksverk och masugnar upphör samt att LD-processen ersätts med en så kallad ljusbågsugn som smälter skrot med hjälp av elektricitet. En lösning som också kräver betydande förändringar i nuvarande energisystem.

– Oxelösund är en integrerad verksamhet där man använder restgaser från koksverk och masugnar i övriga verksamheter som energi. Där behöver vi se om naturgas eller biogas kan ersätta produktionsgaserna, men det behövs också kraftigare elförsörjning till ljusbågsugnen, förklarar Martin Pei.

Martin Pei

Förändringarna i produktionssystemet behöver göras i flera steg och investeringar kommer att ske gradvis över en tioårsperiod. Det första blir att ställa om energisystemet där första steget behöver vara klart till år 2021, då dispensen för stoftutsläpp för batteri 5 tar slut. Även en ansökan om utbyggnad av överföringskapaciteten för elkraft till ljusbågsugnen behöver påbörjas inom 3-7 år. Den ljusbågsugnsbaserade produktionen bör stå klar år 2026 och ta över råjärnsproduktionen från masugnen när dess produktionslivslängd är slut.

– Det är en unik möjlighet för Oxelösund att säkra produktionen i regionen. Vi har en hundraårig ståltradition på orten och om vi får en omställning till en mer hållbar produktion, kanske vi kan trygga tillverkningen det kommande århundradet, säger Jacob Sandberg plats- och produktionschef i Oxelösund.

Jacob Sandberg

Utredningen väntas pågå närmaste året och beslut kan tidigast komma under 2018. SSAB arbetar på bred front för att minska utsläppen. Parallellt pågår planer för var en eventuell pilotanläggning för initiativet för en koldioxidfri stålindustri, HYBRIT, kommer att byggas.  

Annons

Annons

Annons