Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

LKAB, IUC Norrbotten och kommunerna i Malmfälten bjuder in till Industridagarna

I LKABs pelletsverk tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.
I LKABs pelletsverk tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.
Publicerad av
Peter Höök - 21 feb 2017

Industridagarna 2017 i Malmberget presenteras av LKAB, IUC Norrbotten tillsammans med kommunerna i Malmfälten den 25 april. Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer vilket är en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Det här är ett bra tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framöver.

I en gemensam dialog hittas nya affärsmöjligheter och du får bättre relationer. Under dagen presenterar LKAB sina behov från framtida leverantörer och öppnar upp för dialog. IUC presenterar sin rapport utifrån en behovsinventering med insikter om vilka krav som ställs på framtidens leverantörer. Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Under dagen finns stora möjligheter för leverantörer att knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...