Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

LKAB, IUC Norrbotten och kommunerna i Malmfälten bjuder in till Industridagarna

I LKABs pelletsverk tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.
I LKABs pelletsverk tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.
Publicerad av
Peter Höök - 21 feb 2017

Industridagarna 2017 i Malmberget presenteras av LKAB, IUC Norrbotten tillsammans med kommunerna i Malmfälten den 25 april. Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer vilket är en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Det här är ett bra tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framöver.

I en gemensam dialog hittas nya affärsmöjligheter och du får bättre relationer. Under dagen presenterar LKAB sina behov från framtida leverantörer och öppnar upp för dialog. IUC presenterar sin rapport utifrån en behovsinventering med insikter om vilka krav som ställs på framtidens leverantörer. Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Under dagen finns stora möjligheter för leverantörer att knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...