Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Ovako tar över interna skrottransporter i egen regi

Säger upp entreprenör efter 15 år

Foto: Kjellbergs Logistik och Teknik
Foto: Kjellbergs Logistik och Teknik
Publicerad av
Peter Höök - 23 feb 2017

Ovako har sagt upp sitt samverkansavtal avseende interna transporter och skrotskärning med Kjellbergs Logistik och Teknik. Avtalet upphör gälla vid början av 2018, varefter Ovako tar över ansvaret inom berörda områden. Berörd personal på Kjellbergs Logistik och Teknik kommer att erbjudas anställning på Ovako.

– Genom att ta över ansvaret för de interna transporterna och skrotskärningen får vi bättre kontroll över resursanvändningen och större möjlighet till att arbeta med förbättringar i vår verksamhet, säger Björn Wiborg, platschef för Ovako i Hällefors.

– I samband med förändringen kommer vi att erbjuda personalen på Kjellbergs Logistik och Teknik AB, som idag arbetar med våra interna transporter och skrotskärning, anställning hos oss på Ovako. Personalen på Kjellbergs besitter stor kunskap inom dessa områden och vi hoppas att de vill fortsätta sitt goda arbete hos oss.

Förändringen är en del av Ovakos omstruktureringsprogram och kommer att innebära samordningseffekter inom Ovako-koncernen. Övriga samarbeten mellan Ovako och Kjellbergs Logistik och Teknik, såsom externa transporter, kommer att fortgå som tidigare.

– Vi är nöjda med att Ovako har för avsikt att ta över personalen. Vi har skött det här uppdraget i femton år och önskar nu Ovako lycka till med uppdraget i egen regi, säger Marcus Kjellberg, vd på Kjellbergs Logistik och Teknik.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...