Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

VR-studio installeras på Luleå tekniska universitet

Utrustning och ombyggnation uppgår till cirka 6,5 miljoner kronor

Demobild från Virtalis
Demobild från Virtalis
Publicerad av
Peter Höök - 24 feb 2017

VR – Virtual reality – är en datateknik som simulerar miljöer och användarens fysiska närvaro med en hög grad av interaktion. Den VR-studio som nu installeras på Luleå tekniska universitet kommer i ett första skede främst att användas av forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi, samt gruv- och berganläggningsteknik.

–  VR-studion kommer ge forskare och studenter möjligheten att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Inom exempelvis malmgeologi görs i dag 4D-simuleringar på berggrunden över stora som små tidsspann. Analys och visualisering med interaktiva funktioner och 3D-teknik möjliggör för grupper att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling eller byggnation. Utvecklingen med virtuella interaktiva funktioner inom spelteknik medför att simulering och analys kan flyttas från den enskilde till ett flertal aktörer som tillsammans styr händelserna, säger biträdande universitetslektor Gustav Jansson.

–  Vi ansökt och tilldelats finansiering från olika industrirelaterade forskningsprojekt kopplat till Vinnova, LTU:s Labbfond och Kempestiftelsen. Vi har även intern finansiering från universitetets starka forsknings- och innovationsområden Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens Gruvor. Utrustning och ombyggnation uppgår till kostnader för cirka 6,5 miljoner kronor. Utveckling av VR-miljöer pågår kontinuerligt i forskningsprojekt och i olika kurser, avslutar Gustav Jansson.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...