Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

VR-studio installeras på Luleå tekniska universitet

Utrustning och ombyggnation uppgår till cirka 6,5 miljoner kronor

Demobild från Virtalis
Demobild från Virtalis
Publicerad av
Peter Höök - 24 feb 2017

VR – Virtual reality – är en datateknik som simulerar miljöer och användarens fysiska närvaro med en hög grad av interaktion. Den VR-studio som nu installeras på Luleå tekniska universitet kommer i ett första skede främst att användas av forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi, samt gruv- och berganläggningsteknik.

–  VR-studion kommer ge forskare och studenter möjligheten att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Inom exempelvis malmgeologi görs i dag 4D-simuleringar på berggrunden över stora som små tidsspann. Analys och visualisering med interaktiva funktioner och 3D-teknik möjliggör för grupper att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling eller byggnation. Utvecklingen med virtuella interaktiva funktioner inom spelteknik medför att simulering och analys kan flyttas från den enskilde till ett flertal aktörer som tillsammans styr händelserna, säger biträdande universitetslektor Gustav Jansson.

–  Vi ansökt och tilldelats finansiering från olika industrirelaterade forskningsprojekt kopplat till Vinnova, LTU:s Labbfond och Kempestiftelsen. Vi har även intern finansiering från universitetets starka forsknings- och innovationsområden Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens Gruvor. Utrustning och ombyggnation uppgår till kostnader för cirka 6,5 miljoner kronor. Utveckling av VR-miljöer pågår kontinuerligt i forskningsprojekt och i olika kurser, avslutar Gustav Jansson.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...