Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Ny webb för EIT Raw Materials lanserad

Är det största konsortium inom råvarusektorn i hela världen

EIT RawMaterials
EIT RawMaterials
Publicerad av
Peter Höök - 24 feb 2017

EIT RawMaterials, som initierats av EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, och finansieras av Europeiska kommissionen, är det största konsortium inom råvarusektorn i hela världen. Visionen är ett EU där råvaror är en stor styrka. Dess uppgift är att stärka konkurrenskraften, tillväxten och attraktionskraft europeiska råvarusektorn via radikal innovation och guidade entreprenörskap.

EIT RawMaterials förenar mer än 100 partners - akademiska och forskningsinstitutioner samt företag - från mer än 20 EU-länder. De samarbetar om att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra leveranser och förbättra råvarusektorn längs värdekedjan - från utvinning bearbetning, från återvinning att återanvända.

Det finns sex regionala nav i Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Sverige, så kallade co-location center som representerar olika regionala ekosystem överbryggande mellan företag, forskning och utbildning.

EIT RawMaterials syftar till att avsevärt förbättra innovation inom råvarusektorn genom utbyte av kunskap, information och expertis: Entreprenörer, nystartade företag och små och medelstora få finansiering och stöd genom vårt partnernätverk och samarbetsaktiviteter.

ETI RawMaterials kommer att generera en betydande inverkan på EUs konkurrenskraft och sysselsättning genom att driva och främja innovation och ge studenter, företagare och utbildningspartner kör mot cirkulär ekonomi. Detta kommer att resultera i införandet av innovativa och hållbara produkter, processer och tjänster, samt begåvade människor som kommer att leverera ökad ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet för det europeiska samhället.

Annons

Annons

Annons