Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Lovisagruvans mineralreserv väsentligt utökad

Undre gränsen för sannolik mineralreserv har flyttats från 325 meter ner till 415 meter

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 27 feb 2017

Under 2015- och 2016 har undersökningsborrningar utförts mot de djupare delarna av Lovisagruvan vilket har resulterat i att den tidigare undre gränsen för sannolik mineralreserv har flyttats från 325 meter ner till 415 meter. Samtidigt har den sannolika mineralreserven ovan 235 meter kunnat uppgraderas till bevisad mineralreserv och totalt har detta resulterat i en kraftig ökning av mineralreserven.

Vid en brytningstakt om 40 000 ton per år förlängs därmed den sannolika kvarvarande livslängden från knappt 13 år till 18,6 år vid utgången av 2016 eller med ca 40 procent. Mineraliseringen är fortfarande öppen mot djupet under 415 m.

Vid ingången i 2017 har mineralreserven mellan 105 meters nivå och 415 meters avvägning uppskattats av styrelseledamot och geolog Stefan Sädbom och Lovisagruvans vd, Jan-Erik Björklund. Uppskattningen av mineralreserven har granskats av geolog Lars-Åke Claesson, Mirab Mineral Resurser, som är bolagets oberoende kvalificerade person enligt SveMin.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon