Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

SKF levererar prestationsbaserat underhåll till Zinkgruvan Mining

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna

Foto: Zinkgruvan Mining
Foto: Zinkgruvan Mining
Publicerad av
Peter Höök - 01 mar 2017

Zinkgruvan Mining i Zinkgruvan har slutit ett prestationsbaserat avtal med SKF och Momentum Industrial för leverans av ett helhetskoncept av övervakningstjänster och produkter. Avtalet innehåller online övervakning på de fyra produktionskritiska kvarnarna i anrikningsverket och även produkter anpassade för kvarnar.

– Avtalet som omfattar fem år är prestationsbaserat mätt i antal producerade ton och syftar till att öka driftsäkerheten och därmed förutsättningarna för ökad produktion, säger Magnus Backe, chef för SKF Solution Factory i Kiruna.

Gruvan som anrikar zink, bly och koppar är belägen cirka 15 km från Askersund och innefattar en djup underjordisk gruva, anrikningsverk och tillhörande infrastruktur och sandmagasin. Metallkoncentrat transporteras via lastbil till närliggande hamn för transport till smältanläggning.

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna.

– Vi har lång erfarenhet av produktionsstödjande åtgärder i anläggningar världen över och är glada att få vara delaktiga i att förbättra tillgängligheten i den roterande utrustningen och produktiviteten på Zinkgruvan Mining, säger Magnus Backe chef Solution Factory i Kiruna.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...