Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

SKF levererar prestationsbaserat underhåll till Zinkgruvan Mining

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna

Foto: Zinkgruvan Mining
Foto: Zinkgruvan Mining
Publicerad av
Peter Höök - 01 mar 2017

Zinkgruvan Mining i Zinkgruvan har slutit ett prestationsbaserat avtal med SKF och Momentum Industrial för leverans av ett helhetskoncept av övervakningstjänster och produkter. Avtalet innehåller online övervakning på de fyra produktionskritiska kvarnarna i anrikningsverket och även produkter anpassade för kvarnar.

– Avtalet som omfattar fem år är prestationsbaserat mätt i antal producerade ton och syftar till att öka driftsäkerheten och därmed förutsättningarna för ökad produktion, säger Magnus Backe, chef för SKF Solution Factory i Kiruna.

Gruvan som anrikar zink, bly och koppar är belägen cirka 15 km från Askersund och innefattar en djup underjordisk gruva, anrikningsverk och tillhörande infrastruktur och sandmagasin. Metallkoncentrat transporteras via lastbil till närliggande hamn för transport till smältanläggning.

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna.

– Vi har lång erfarenhet av produktionsstödjande åtgärder i anläggningar världen över och är glada att få vara delaktiga i att förbättra tillgängligheten i den roterande utrustningen och produktiviteten på Zinkgruvan Mining, säger Magnus Backe chef Solution Factory i Kiruna.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...