Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Robotiserad kvalitetssäkring på LKAB

Dagliga kontroller görs på robotcirklarna och röntgenapparaterna

Johannes Ekhorn, analystekniker, styr robotar i labbet.
Johannes Ekhorn, analystekniker, styr robotar i labbet.
Publicerad av
Peter Höök - 03 mar 2017

Kontroller och analyssvar är grunden till kvalitetssäkring av pellets. Provtagningarna görs både manuellt och automatiskt, 365 dagar om året.

– Vi tar bland annat prover och utför analyser av pelletskoncentratet och tillsatsmedel från samtliga förädlingsverk, säger Johannes Ekhorn, analystekniker.

Det ställer krav på stor flexibilitet men framförallt på ett engagemang, nytänkande och ansvar.

Robot– Den kemiska sammansättningen är oerhört viktig för en så bra slutprodukt som möjligt. Gränserna för godkänt och icke godkänt kan vara små. Analysresultaten från de manuella och automatiska provtagningarna registreras och skapar en bild över läget, som kontrollrumsoperatörerna i verken kan orientera och styra efter. Vi är som en kvalitetskarta för produktionen, säger Jeanne Krook.

Avdelningen hanterar omkring 120 manuella prover under ett dygn. Därtill utförs ett stort antal analyser automatiskt från nio olika platser i förädlingsverken. Proverna analyseras av robotarna Olga och Igor. De automatiska proverna kommer från processflödet och skickas med rörpost till robotarna.

– I robotcirklarna finkrossas godset och pressas i provringar. Därefter transporteras proverna till två röntgenapparater som analyserar godset utifrån den kemiska sammansättningen, säger Johannes Ekhorn.

Resultatet överförs digitalt och kan avläsas i realtid. Därmed är resultatet från de manuella och automatiska analyserna en nyckelfaktor för kvalitetssäkra produkter.

– Regelbundna och dagliga kontroller görs på robotcirklarna och röntgenapparaterna. Många gånger handlar det om att lösa problem och utföra reparationer. Därför är det ett arbete som ställer krav på både flexibilitet och engagemang, säger Johannes Ekhorn.

De två robotcirklarna Olga och Igor är en kvalitetssäkring för kontinuerliga och tillförlitliga analyser. De hanterar omkring 450 analyser per dygn och övervakas från ett kontrollrum intill. Resultaten registreras och granskas i realtid. Det innebär att justeringar av exempelvis tillsatsmedel kan göras direkt från förädlingsverkens kontrollrum.

– Olga var först ut och fick sällskap av Igor några år senare. Det innebär att vi inte blir helt stående om en robotcirkel inte fungerar, säger Jeanne Krook.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...