Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Ny legering ökar varmhållfastheten

Gör viktminskning möjlig

Foto: Swerea
Foto: Swerea
Publicerad av
Peter Höök - 03 mar 2017

En ny legering som ökar varmhållfastheten gör att aluminiumkomponenter kan användas i högre utsträckning i motorer. Forskning vid Swerea SWECAST och Jönköping University visar att man kan minska vikten på en komponent i en flygmotor med 20 procent genom att byta titan mot den nya aluminiumlegeringen.

Projektet TripleA har bestått av två delar där båda handlat om hur man kan öka varmhållfastheten för aluminiumlegeringar. Den ena har haft inriktning på att utveckla en befintlig legering  medan det andra har fokuserat på att öka förståelsen för och kunskapen om en relativt ny legering i samarbete med Aeromet International i England.

– Det är en okonventionell legering som inte bygger på det normala legeringssystemet aluminium-kisel utan på aluminium-koppar. Traditionellt sett brukar vi säga att den typen av legeringar är ganska svårgjutna. Detta har Aeromet löst genom att stoppa in titandiboridpartiklar för att förbättra gjutbarheten. Samtidigt ökas varmhållfastheten, berättar projektledare Marie Fredriksson.

Legeringen har sedan prövats för att gjuta en komponent som GKN Aerospace vanligtvis tillverkar i titan och som sitter i flygmotorer.

Vinsten med den nya legeringen blir dubbel då det innebär både lägre kostnader och lägre vikt. Då komponenten sitter just i en flygmotor är viktbesparingen väldigt viktig då det innebär minskad bränsleförbrukning. Marie Fredriksson säger att testerna inom TripleA visar att komponentens vikt kan minska med 20 procent.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon