Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Utvecklar helt elektrifierad gruva

Sandvik och Goldcorp i samarbete

Sandviks borrigg för ortdrivning
Sandviks borrigg för ortdrivning
Publicerad av
Peter Höök - 06 mar 2017

Guldproducenten Goldcorp kommer tillsammans med Sandvik att jobba för att omvandla Borden Lake-projektet i Ontario, Kanada till en av världens första helt eldrivna gruva. Utvecklingsarbetet i gruvan planeras till början av 2017.

– Tack vare vår bredd har vi möjlighet att erbjuda en helhetslösning för gruvutrustningen. Det är en helt integrerad batteriteknik där man inte behöver ta bort, hantera eller byta batterier under jord, vilket ger ökad säkerhet för både operatörer och servicetekniker, säger Dale Rakochy, Business Line Manager, Underground Drilling på Sandvik.

Goldcorp har beställt Sandviks borrigg för ortdrivning, som inte ger några utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna. Minskad dieselanvändning i gruvan har en positiv inverkan på miljö, hälsa och säkerhet och minskar behoven av ventilation.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...