Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

Swerea anordnar kurs i gjutfelsanalys

Hålls på Sewcast, Tullportsgatan 3, Jönköping den 15 mars

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2017

Kursen består av en teoridel där vi går igenom möjliga fel, som till exempel sugningar, gasblåsor och sprickor. Till det kommer praktiska övningar i laboratoriemiljö och genomgång av praktikfall. Kursen avslutas med en uppskattad övning där deltagarna får använda sina nya kunskaper till att undersöka verkliga gjutgodsdefekter och diskutera hur de skulle ha kunnat undvikas.

Kursen består av följande moment:

 • Identifikation av olika typer av gjutgodsfel:
  - utåtgående gjutfel
  - gasblåsor
  - inåtgående gjutfel
  - sand- och blackinneslutningar
  - sugningar
  - slagginneslutningar
  - sprickor
 • Praktiska laboratorieundersökningar
 • Praktikfall

Kursen vänder sig till den som arbetar som ingenjör/tekniker, inom kvalitet och laboratorieteknik vid järngjuterier. Kursen passar även dig som arbetar som inköpare eller kvalitetsansvarig eller liknande på ett företag som köper gjutgods.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...