Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Stålindustrin vill attrahera fler kvinnor

Jämställdhet främjar innovation

Foto: Jernkontoret
Foto: Jernkontoret
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2017

Nätverket Hera-n har anordnat ett öppet seminarium med titeln ”Innovativa organisationer genom jämställdhet och mångfald”. Hera-n är ett nätverk för kvinnliga ingenjörer som arbetar inom materialutveckling.

Seminariet hölls i anslutning till den årliga programkonferensen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, på Skogshem & Wijks konferensanläggning på Lidingö. Kunskapsnivån var hög och det blev intressanta diskussioner och reflektioner med fokus på jämställdhet. Seminariet modererades av Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet inledde med att tala om ”Inkluderande innovation i mansdominerade näringar”.

– Det är lätt att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet stannar vid en jämställdhetsplan eller mångfaldsplan. Men det finns inte en åtgärd som löser frågan, det krävs många åtgärder på flera nivåer, säger Malin Lindberg.

I samarbete har genusforskare vid Luleå tekniska universitet och innovationsfrämjare vid Piteå Science Park och Interactive Institute tagit fram en modell för att tillvarata inkluderande potentialer i innovativa skärningspunkter mellan olika branscher, företag och yrken.

I panelen deltog Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, Patrik Ölund, forskning- och utvecklingschef vid Ovako, Sophia Ivarsson, handläggare för innovationsledning på Vinnova samt Ros-Marie Lundh, materialutvecklare vid SAAB.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon