Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

LKAB tar ställning mot konfliktmineraler

Följer FNs Global Compact och OECDs riktlinjer

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 10 mar 2017

LKAB genomför risk- och konsekvensanalyser för att identifiera, förebygga och mildra den påverkan vi kan ha på brott mot mänskliga rättigheter. Som en del av arbetet med leverantörsutvärderingar försöker LKAB ta reda på var och om konfliktmineraler används i våra produkter och i vår värdekedja. Vi förväntar oss samma beteende av våra leverantörer, i enlighet med LKAB:s leverantörsuppförandekod.

Generellt är det svårt att säkerställa att konfliktmineraler inte används i till exempel elektronisk utrustning, men LKAB införskaffar inte medvetet något material som innehåller konfliktmineraler. LKABs dotterbolag LKAB Minerals köper och säljer volfram (tungsten) och tantal. Dessa utgörs dock inte av konfliktmineraler, vilket bolaget vill förtydliga för kunder genom uttalandet om konfliktmineraler.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...