Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 22 2018
Senaste Nytt

Jättediamant ställs ut på Smithsonian Museum i Washington D.C.

Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Publicerad av
Peter Höök - 10 mar 2017

Foxfirediamanten ären187,6-karatssällsyntsten hittades i Diavikgruvan  i Kanadasiett område därde geologiska förutsättningarna för diamanterär ytterligt små.

Foxfirediamanten kommer att visas påenavUSA:smest populäramuseumtill och med den 2 april. Stenen- som är den störstaoslipadekvalitetsdiamantensom någonsin brutitsiNordamerika har visatsSmithsonianNational Museum of Natural HistoryiWashingtonD.C.,sedan slutet av förraåret.

Den tvåmiljarderårgamladiamantenanses vara denmest sällsyntai sitt slagpå grunddessenastående kvalitetochanmärkningsvärda storlek.Dessutomvisarden en ytterligare anmärkningsvärdegenskap,sällan setti naturen-den bryter ljus på ett sätt somgör att detfaktisktser ut som den avgerljus.

Annons

Annons