Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Jättediamant ställs ut på Smithsonian Museum i Washington D.C.

Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Publicerad av
Peter Höök - 10 mar 2017

Foxfirediamanten ären187,6-karatssällsyntsten hittades i Diavikgruvan  i Kanadasiett område därde geologiska förutsättningarna för diamanterär ytterligt små.

Foxfirediamanten kommer att visas påenavUSA:smest populäramuseumtill och med den 2 april. Stenen- som är den störstaoslipadekvalitetsdiamantensom någonsin brutitsiNordamerika har visatsSmithsonianNational Museum of Natural HistoryiWashingtonD.C.,sedan slutet av förraåret.

Den tvåmiljarderårgamladiamantenanses vara denmest sällsyntai sitt slagpå grunddessenastående kvalitetochanmärkningsvärda storlek.Dessutomvisarden en ytterligare anmärkningsvärdegenskap,sällan setti naturen-den bryter ljus på ett sätt somgör att detfaktisktser ut som den avgerljus.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...