Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Jättediamant ställs ut på Smithsonian Museum i Washington D.C.

Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Foxfirediamanten. Foto: Rio Tinto
Publicerad av
Peter Höök - 10 mar 2017

Foxfirediamanten ären187,6-karatssällsyntsten hittades i Diavikgruvan  i Kanadasiett område därde geologiska förutsättningarna för diamanterär ytterligt små.

Foxfirediamanten kommer att visas påenavUSA:smest populäramuseumtill och med den 2 april. Stenen- som är den störstaoslipadekvalitetsdiamantensom någonsin brutitsiNordamerika har visatsSmithsonianNational Museum of Natural HistoryiWashingtonD.C.,sedan slutet av förraåret.

Den tvåmiljarderårgamladiamantenanses vara denmest sällsyntai sitt slagpå grunddessenastående kvalitetochanmärkningsvärda storlek.Dessutomvisarden en ytterligare anmärkningsvärdegenskap,sällan setti naturen-den bryter ljus på ett sätt somgör att detfaktisktser ut som den avgerljus.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon