Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Endomines utser ny vd

Saila Miettinen-Lähde tillträder den 1 maj

Saila Miettinen-Lähde. Foto: Outokumpu
Saila Miettinen-Lähde. Foto: Outokumpu
Publicerad av
Peter Höök - 27 mar 2017

Endomines meddelar att Saila Miettinen-Lähde har blivit utnämnd till ny verkställande direktör för Endomines. Saila är en rutinerad ledare och hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner som vice VD och ekonomidirektör för Talvivaara Mining under åren 2005-2015 och som styrelseledamot i Outokumpu sedan 2015. Senast har Saila tjänstgjort som ekonomidirektör för F-Secure, ett It-företag verksamt inom cybersäkerhet och noterat vid Nasdaq Helsinki. Saila har en civilingenjörsexamen från Tampere tekniska universitet. Saila tillträder sin nya befattning hos Endomines den 1 maj 2017.

– Jag ser fram emot att bidra till att utveckla och implementera en ny strategi för Bolaget. Vi avser att fortsätta att utveckla vår verksamhet längs Karelska Guldlinjen och väsentligt öka aktieägarvärdet ”, kommenterar Saila Miettinen-Lähde.

– Jag önskar gratulera Saila för utnämningen. Saila är en erfaren ledare och kommer att kunna leda Endomines-teamet genom de förutsägbara och nödvändiga strategiska förändringarna, kommenterar styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Verkställande direktör Markus Ekberg kommer att lämna Bolaget senast den 18 augusti 2017. Under övergångsperioden kommer Markus att arbeta som senior rådgivare för Bolaget. Markus Ekberg utnämndes till vd för Endomines i augusti 2008.

– Vi vill tacka Markus för hans betydande bidrag till Bolaget under hela sin tid vid rodret, speciellt under omvandlingen av Bolaget från ett prospekterings- och utvecklingsbolag till gruvbolag. Vi önskar Markus all lycka med hans framtida uppdrag,kommenterar styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Saila Miettinen-Lähde har, i sin roll som CFO och styrelseledamot i Talvivaara Mining Company Plc, åtalats under finsk rätt i två fall relaterade till bristande informationsgivning till aktiemarknaden respektive insiderhandel under 2012 och 2013. Rättsprocesserna är fortfarande pågående. Styrelsen för Endomines har blivit vederbörligen informerad om åtalen och bakgrunden därtill av Saila Miettinen-Lähde och hennes advokater och har fullt förtroende för Saila Miettinen-Lähde och hennes förmåga att agera som vd för Endomines. Styrelsen kommer att noga följa rättsprocesserna och tillse att Endomines aktieägare och marknaden i övrigt informeras om den relevanta händelseutvecklingen.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...