Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Utländskt bolag går in i Stekenjokkprojektet

Köper 50 procent av bolaget för 20 miljoner kronor

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 27 mar 2017

Lovisagruvan Utveckling, helägt dotterbolag till Lovisagruvan, innehar 29 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral med ett bokfört värde på 3,2 miljoner kronor. Vilhelmina Mineral har haft som främsta ambition att utveckla Stekenjokkprojektet. Ansökan om bearbetningskoncession har legat hos Regeringen för beslut sedan 2014.

På initiativ av nuvarande huvudägare har avsiktsförklaring träffats med ett utländskt bolag om att finansiera en utvecklingsplan med 20 miljoner kronor mot erhållande av 50 procent ägande i bolaget och ett bestämmande inflytande i styrelsen. Lovisagruvans andel skulle därmed reduceras därmed till hälften och även innebära en mera passiv ägarroll.

Parallellt med detta har anstånd med komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet erhållits av Näringsdepartementet.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...