Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Utländskt bolag går in i Stekenjokkprojektet

Köper 50 procent av bolaget för 20 miljoner kronor

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 27 mar 2017

Lovisagruvan Utveckling, helägt dotterbolag till Lovisagruvan, innehar 29 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral med ett bokfört värde på 3,2 miljoner kronor. Vilhelmina Mineral har haft som främsta ambition att utveckla Stekenjokkprojektet. Ansökan om bearbetningskoncession har legat hos Regeringen för beslut sedan 2014.

På initiativ av nuvarande huvudägare har avsiktsförklaring träffats med ett utländskt bolag om att finansiera en utvecklingsplan med 20 miljoner kronor mot erhållande av 50 procent ägande i bolaget och ett bestämmande inflytande i styrelsen. Lovisagruvans andel skulle därmed reduceras därmed till hälften och även innebära en mera passiv ägarroll.

Parallellt med detta har anstånd med komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet erhållits av Näringsdepartementet.

Annons

Annons

Annons