Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Global workshop om vattenhantering i stålindustrin

Renar stålindustrins processvatten till 90 procent

Foto: worldsteel.
Foto: worldsteel.
Publicerad av
Peter Höök - 31 mar 2017

Genom att öka recirkulationen av processvatten och genom att använda processvatten i flera steg än tidigare, har världens stålproducenter enligt Word Steel Association (worldsteel) kunnat minska vattenförbrukningen avsevärt. I genomsnitt 90 procent av det vatten som används i stålindustrin återförs till källan och håller samma eller bättre vattenkvalitet som när det togs.

För att sprida kunskap runt hantering av vatten och lära av varandra arrangerade worldsteel 20–21 mars en workshop i Vijayanagar i Indien. Värdar för mötet var JSW Steel och The Indian Steel Association.

Workshopen samlade över 50 experter från 20 stålföretag världen över. Workshopens ämnesområden var: ”Zero liquid discharge” (ZLD), vattenkvalitet samt ekologiskt fotavtryck för processvatten. ZLD är en mycket avancerad reningsteknik som innebär att allt processvatten recirkuleras – inget vatten lämnar verksområdet, efter rening blir endast torr substans kvar.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon