Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Nyanlända får snabbspår till gruvnäringen

Utländska ingenjörer ska lockas till gruvnäringen

Foto: Boliden/Stefan Berg
Foto: Boliden/Stefan Berg
Publicerad av
Peter Höök - 03 apr 2017

Bland de många nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren finns hundratals ingenjörer med just de utbildningar och yrkeserfarenheter som behövs inom den svenska gruv- och mineralbranschen, förhoppningen är att få till praktikplatser redan till hösten, berättar Fredrik Gunnarsson på Svemin.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar nu Svemin inom ramen för satsningen Snabbspår för att locka nyanlända med rätt kompetens till våra medlemsbolag. Fredrik Gunnarsson, som ansvarar för kompetensförsörjningsfrågor på Svemin, berättar mer om satsningen.

Snabbspår är benämningen på olika initiativ som arbetsmarknadens parter gör för att integrera nyanlända och hitta kompetens bland nyanlända. På gruvområdet riktar vi oss mot personer med ingenjörskompetens, främst på energi-, process-, kemi- eller miljöområdet. En arbetsgrupp där Svemins medlemsföretag Zinkgruvan, Boliden, LKAB och Bergteamet ingår har i dialog med Arbetsförmedlingen fått fram en lista med potentiella kandidater, alltså personer som vi har identifierat kompetenser hos som motsvarar de förväntningar som företagen har.

– Nu ska Arbetsförmedlingen göra ett varv i inventeringen och återkoppla till oss i slutet av april. Sen är tanken att det ska vidta en rekryteringsprocess där bolagen ska få träffa kandidaterna i en intervjusituation. Därefter hoppas vi kunna genomföra en praktik på sex veckor under hösten.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon