Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Gruv- och stålindustrins hållbarhetsnätverk i möte

Gruvindustrins hållbarhetsarbete lönsamt

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 05 apr 2017

Hållbarhetsnätverket bildades 2015 med syfte att lära av varandra, samverka i relevanta frågor och berätta för omvärlden om det hållbarhetsarbete som pågår i basindustrin. Hållbarhetsnätverket drivs av Jernkontoret.

–  Hållbarhet är inte vad du har gjort hittills, utan vad du planerar att göra i framtiden. Därför kan vi aldrig vila på gamla lagrar, menar Anders Bergmafrån Höganäs.

Stina Eriksson från LKAB presenterade några delar i hållbarhetsarbetet som skett under året. Bland annat jobbar LKAB mycket med dialog hos de som påverkas av gruvbrytning.

– Det kan vara markägare, samebyar eller en hel stad som vi nu flyttar, nämligen Kiruna, säger Stina Eriksson.

Hon räknar upp ett tiotal områden som LKAB jobbat med det senaste året som hänger ihop med FN:s globala mål.

– Vi har jobbat med de här frågorna långt innan FNs mål kom på tapeten. Helt enkelt för att det lönar sig, säger Stina Eriksson.

Annons

Annons

Annons