Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Gruv- och stålindustrins hållbarhetsnätverk i möte

Gruvindustrins hållbarhetsarbete lönsamt

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 05 apr 2017

Hållbarhetsnätverket bildades 2015 med syfte att lära av varandra, samverka i relevanta frågor och berätta för omvärlden om det hållbarhetsarbete som pågår i basindustrin. Hållbarhetsnätverket drivs av Jernkontoret.

–  Hållbarhet är inte vad du har gjort hittills, utan vad du planerar att göra i framtiden. Därför kan vi aldrig vila på gamla lagrar, menar Anders Bergmafrån Höganäs.

Stina Eriksson från LKAB presenterade några delar i hållbarhetsarbetet som skett under året. Bland annat jobbar LKAB mycket med dialog hos de som påverkas av gruvbrytning.

– Det kan vara markägare, samebyar eller en hel stad som vi nu flyttar, nämligen Kiruna, säger Stina Eriksson.

Hon räknar upp ett tiotal områden som LKAB jobbat med det senaste året som hänger ihop med FN:s globala mål.

– Vi har jobbat med de här frågorna långt innan FNs mål kom på tapeten. Helt enkelt för att det lönar sig, säger Stina Eriksson.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...