Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Kan svensk stålindustri leverera för att nå de globala målen?

Svenskt stål har unika kvaliteter att erbjuda

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Peter Höök - 06 apr 2017

Vad innebär FN:s globala hållbarhetsmål för den svenska stålindustrin? Jernkontoret har samlat viktiga intressenter inom industrin och en bred uppsättning representanter från det svenska samhället för att undersöka hur det svenska stålet kan bidra till en bättre framtid.

Idag står stålindustrin för 4,3 miljarder euro i exportvärde, eller 4 procent av den totala svenska exporten, mycket tack vare högkvalitativa produkter riktade till specialiserade nischmarknader.

Under en workshop diskuterades inte bara de utmaningar och möjligheter som skapas i och med det nationella genomförandet för att uppnå de globala målen, Agenda 2030, utan också hur den svenska stålindustrin kan använda målen för att bidra till en global hållbarhetsomvandling med låga koldioxidutsläpp.

− De globala målen är egentligen den största beställningen världen någonsin har sett, och svenskt stål har unika kvaliteter att erbjuda, säger Eva Blixt, senior miljörådgivare och forskningschef på Jernkontoret.

Annons

Annons