Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Högre guldhalt lyfte Endomines guldproduktion under Q1 2017

Tonnaget var lägre än under föregående kvartal

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Peter Höök - 06 apr 2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2017. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 97,9 kg, vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet 2016 och helt i linje med ökningen under närmast föregående kvartal. Tonnaget ökade något mer än förväntat men var lägre än under föregående kvartal.

Den främsta anledningen till det goda produktionsresultatet var god tillgänglighet till relativt sätt höghaltig malm i kombination med framgångsrik selektiv gruvdrift under kvartalet. Den relativt höga guldhalten hade en positiv effekt på guldutbytet i verket.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...