Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Högre guldhalt lyfte Endomines guldproduktion under Q1 2017

Tonnaget var lägre än under föregående kvartal

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Peter Höök - 06 apr 2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2017. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 97,9 kg, vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet 2016 och helt i linje med ökningen under närmast föregående kvartal. Tonnaget ökade något mer än förväntat men var lägre än under föregående kvartal.

Den främsta anledningen till det goda produktionsresultatet var god tillgänglighet till relativt sätt höghaltig malm i kombination med framgångsrik selektiv gruvdrift under kvartalet. Den relativt höga guldhalten hade en positiv effekt på guldutbytet i verket.

Annons

Annons

Annons