Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Omfattande exportavtal undertecknat mellan Kina och Finland

Enligt Finlands kanslichef Jari Gustafsson visar mängden av samarbetsdokument som undertecknades, att kinesiska investerare har äntligen hittat till Finland. Foto: Finlands Arbets- och näringlivsministerum.
Enligt Finlands kanslichef Jari Gustafsson visar mängden av samarbetsdokument som undertecknades, att kinesiska investerare har äntligen hittat till Finland. Foto: Finlands Arbets- och näringlivsministerum.
Publicerad av
Markku Björkman - 07 apr 2017

Den 5 april 2017 undertecknandet en mängd nya export- och samarbetsavtal mellan såväl kinesiska som finländska industriföretag och offentliga organisationer.

– Mångfalden av samarbetsdokument som undertecknats i dag är ett tecken på att Finlands och Kinas ekonomier kompletterar varandra och på att kinesiska investerare äntligen hittat till Finland. Finland blir intressant i kinesernas ögon tack vare vår potential som produktutvecklingscentrum som baserar sig på högklassig kompetens och vår innovativa inställning samt vårt läge som en port till marknaden i Europa. För finländarna erbjuder den växande medelklassen i Kina och landets övergång till en alltmer konsumentdriven ekonomi nya möjligheter till affärsverksamhet exempelvis inom turismen, vintersporterna och livsmedelsindustrin, säger kanslichef Jari Gustafsson.

Handelsrådet Sun Liwei från Folkrepubliken Kinas ambassad framförde den kinesiska förvaltningens hälsning vid tillställningen. Det långsiktiga arbete som utförts av olika ministerier samt av bl.a. Finpro Oy och Innovationsfinansieringsverket Tekes har resulterat i att det öppnats nya dörrar för samarbete på nya områden.

Undertecknandet av avtalen sammanföll med Folkrepubliken Kinas presidents Xi Jinpings statsbesök i Finland. I samband med presidenternas möte fördjupades samarbetet mellan handelsministeriet i Kina och arbets- och näringsministeriet i Finland. Vid närvaro av presidenterna undertecknade näringsminister Mika Lintilä och handelsminister Zhong Shan en gemensam deklaration för inrättande av en kommitté för innovativ affärsverksamhet i syfte att främja samarbetet mellan finländska och kinesiska företag.

Några exempel på samarbetsdokument som undertecknades vid mötet:

  • Ett samarbetsdokument om strategiskt samarbete mellan Finpro och Kinas utvecklingsbank
  • Ett samarbetsdokument mellan Etseri djurpark och Kinas naturskyddsförening om samarbete för forskning i och skydd av jättepandor
  • Ett samarbetsavtal mellan Kinas utvecklingsbank, Boreal Biorefinery och China CAMC Engineering ltd
  • Ett samarbetsavtal mellan Boreal Biorefinery och China CAMC Engineering ltd
  • Ett strategiskt samarbetsdokument mellan Kinas utvecklingsbank och Sunshine Kaid
  • Ett samarbetsdokument mellan Finpro och JuneYao Group
  • En avsiktsförklaring mellan Valio och Mille om samarbete kring barnmat
  • En avsiktsförklaring mellan Visedo Oy och Beijing Capital Investment
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...