Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 22 2018
Senaste Nytt

Nordic Mines försöker starta Laivagruvans produktion

Laivagruvan i Finland 2012 då verksamheten startade. Foto: Nordic Mines AB
Laivagruvan i Finland 2012 då verksamheten startade. Foto: Nordic Mines AB
Publicerad av
Markku Björkman - 12 apr 2017

Nordic Mines AB har tecknat ett ”Heads of agreement” med det kanadensiska bolaget Firesteel Resources Inc (TSXV: “FTR”), i vilket FTR förvärvar en majoritet i Laivaprojektet genom förvärv av aktier i Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägt dotterbolag. FTR avser att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att ta Laivaprojektet tillbaka till lönsam produktion. De viktigaste punkterna i överenskommelsen är:

Bolaget kommer att ge FTR möjlighet att på vissa villkor förvärva upp till 60 procent av Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägda dotterbolag.

Enligt villkoren kommer FTR först förvärva 10 procent av Nordic Mines Marknad AB inom 30 arbetsdagar för en sammanlagd summa av 1 miljon EUR (ca 9,6 miljoner SEK), varav 200 000 EUR kommer att betalas till Bolaget inom 7 arbetsdagar.

FTR kommer att ha möjlighet att investera ytterligare 20 miljoner CAD (kanadensiska dollar) i bolaget Nordic Mines Marknad AB (cirka 135 miljoner SEK) genom en kombination av nyemitterade och befintliga aktier för att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna i Nordic Mines Marknad AB. Denna option gäller under 90 arbetsdagar från det datum då FTR förvärvade de inledande 10 procent av Nordic Mines Marknad AB. Detta steg är beroende av aktieägarnas godkännande, regulatoriska krav, samt reglerna på TSX Venture Exchange (”TSXV”).

När transaktionerna är genomförda kommer aktieägarna i Nordic Mines AB att äga 40 procent av Nordic Mines Marknad AB på en fullt finansierad basis utan ytterligare utspädning på nivån Nordic Mines AB. Resterande 40 procent av Nordic Mines Marknad AB kan FTR förvärva till marknadspris inom 12 månader efter slutförande av den initiala affären genom ett kontantköp eller genom betalning med nya aktier i FTR.

FTR är noterat på TSX Venture-börsen i Kanada. Det är Nordic Mines avsikt att arbeta tillsammans med teamet på FTR och att tillsammans med Legacy Hill Resources arbeta för att få Laivagruvan i produktion så snart som möjligt.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

 

Annons

Annons