Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Igrene i klinch med SGU

Sågar SGUs bedömning av Siljansringens gasvolymer

Karta: Igrene
Karta: Igrene
Publicerad av
Peter Höök - 13 apr 2017

Med anledning av SGUs felaktiga tolkningar av Igrenes prospekteringsre sultat så som myndigheten uttryckt sig i sin rapport ang konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av gas och olja i Sverige ser sig Igrene nödgat att kommentera enligt nedan.

I sin rapport säger SGU att ”Från deras (Igrenes) uppgifter kan det finnas en gasresurs om cirka 68 miljoner m3  gas inom Morafältet. Med ett produk-tionsvärde om cirka 4 kronor per m3  gas ger det ett bedömt marknads-värde om ca 250 miljoner kronor.”

Igrene vet inte varifrån SGU fått dessa uppgifter. Det Igrene kommunicerat i ärendet framgår nedan. 

I januari 2015 meddelade Igrene att det initiala arbetet med att uppskatta  gasvolymerna inom Mora-fältet slutförts. En första rapport indikerar potentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1miljard m3 på blott 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i djupare berglager. Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en successiv påfyllnad av gas i dessa reservoarer. Se vidare Pressmeddelande 2015-01-23.

Sedan ovanstående pressmeddelande släpptes har Igrene utfört ytterligare borrningar och produktionstester med mycket goda resultat. Med de erfarenheter som uppnåtts kan Igrene konstatera att bedömningarna ovan inte är tilltagna i överkant utan att det tycks som om det finns en rejäl uppsida.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...