Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Igrene i klinch med SGU

Sågar SGUs bedömning av Siljansringens gasvolymer

Karta: Igrene
Karta: Igrene
Publicerad av
Peter Höök - 13 apr 2017

Med anledning av SGUs felaktiga tolkningar av Igrenes prospekteringsre sultat så som myndigheten uttryckt sig i sin rapport ang konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av gas och olja i Sverige ser sig Igrene nödgat att kommentera enligt nedan.

I sin rapport säger SGU att ”Från deras (Igrenes) uppgifter kan det finnas en gasresurs om cirka 68 miljoner m3  gas inom Morafältet. Med ett produk-tionsvärde om cirka 4 kronor per m3  gas ger det ett bedömt marknads-värde om ca 250 miljoner kronor.”

Igrene vet inte varifrån SGU fått dessa uppgifter. Det Igrene kommunicerat i ärendet framgår nedan. 

I januari 2015 meddelade Igrene att det initiala arbetet med att uppskatta  gasvolymerna inom Mora-fältet slutförts. En första rapport indikerar potentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1miljard m3 på blott 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i djupare berglager. Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en successiv påfyllnad av gas i dessa reservoarer. Se vidare Pressmeddelande 2015-01-23.

Sedan ovanstående pressmeddelande släpptes har Igrene utfört ytterligare borrningar och produktionstester med mycket goda resultat. Med de erfarenheter som uppnåtts kan Igrene konstatera att bedömningarna ovan inte är tilltagna i överkant utan att det tycks som om det finns en rejäl uppsida.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...