Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

15 kommunalråd kräver stopp för prospektering i alunskiffer

Påverkar grundvatten och jordbruksmark

Foto: Nuclear Energy Institute
Foto: Nuclear Energy Institute
Publicerad av
Peter Höök - 18 apr 2017

I ett kommunupprop, som undertecknats av 15 kommuner från Skåne i söder till Västerbotten i norr, krävs ny lagstiftning där kommunerna får vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Det kräver 15 kommunalråd i en artikel i DI.

Det finns fler problem med utvinning av naturgas och mineral ur alunskiffer. När skiffer bryts sönder frigörs fossilt kol och svavel, men också tungmetaller. Detta kan påverka såväl grundvatten som jordbruksmark.

"Exploatering av alunskiffer är något helt annat - alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, det gäller vare sig man utvinner olja, gas eller metaller", skriver undertecknarna.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...