Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Järnmalmspellets bidrar till mindre koldioxidutsläpp

Sänker koldioxidutsläppen med 14 procent

Järnmalmspellets bidrar till 14 procent mindre koldioxidutsläpp. Foto: LKAB
Järnmalmspellets bidrar till 14 procent mindre koldioxidutsläpp. Foto: LKAB
Publicerad av
Peter Höök - 18 apr 2017

LKAB har beställt en undersökning för att spåra koldioxidutsläppen genom varje steg i dagens stålproduktion. En analys utförd av Ecofys fann att stål producerat med järnmalmspellets från LKAB bidrar till 14 procent mindre direkta koldioxidutsläpp än det Europeiska medelvärdet. Anledningen är bland annat att LKAB bryter magnetit, en typ av järnmalm som kräver betydligt mindre energi för att omvandlas till stål än den mindre effektiva hematitjärnmalmen, som är vanligast på den globala marknaden.

– Fördelen med den rena magnetiten vi har i våra gruvor är att den inte kräver lika stor extern energiförsörjning under pelletsproduktion som hematit, säger Stefan Savonen.

LKAB har också utfört en så kallad carbon footprint-studie som verifierats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Analysen gjordes utifrån LKAB:s intresse att kartlägga den totala klimatpåverkan av våra pelletsprodukter, något som är särskilt viktigt efter Parisavtalet om klimatförändringar som antogs 2016.

Att uppskatta koldioxidutsläppen från varje steg av produktionen av järnmalmspellets var en stor utmaning, men nödvändig för att skapa transparens i företagets klimatansträngningar. Resultatet blev också positivt för LKAB, som är den första stora järnmalmsproducent som har undersökt hela kedjan av koldioxidutsläpp och fått studien certifierad.

– Energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid från tillverkningen av våra pellets är bland de lägsta i vår bransch. LKABs pelletsverk är bland de mest energieffektiva i världen och vi strävar efter att bli helt koldioxidneutrala till år 2045, säger Stefan Savonen.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...