Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 20 2018
Senaste Nytt

Uleåborgs universitet vill utbilda experter för gruvsektorn

Undervisning i gruva. Foto: Camborne School of Mines
Undervisning i gruva. Foto: Camborne School of Mines
Publicerad av
Markku Björkman - 19 apr 2017

Uleåborgs universitet och Geologiska forskningscentralen (GTK) i Finland har slutit ett strategiskt partneravtal för att fördjupa sitt framgångsrika samarbete inom gruv- och anrikningsteknik, gruvindustri och geovetenskaper.

Målet med samarbetet är att skapa ett internationellt betydande forsknings- och innovationskluster för gruvsektorn. Samarbetet ska även främja hela det nationella geovetenskapliga forskarsamhällets verksamhet och implementeringen av en forskningsstrategi för gruvsektorn och gruvindustrin.

Det strategiska partnerskapet skapar framför allt resurser för forskningssamarbetet inom mineralteknik mellan fakulteten för gruvindustri vid Uleåborgs universitet och GTK. Det är viktigt för såväl industrin som hela Finlands gruvsektor att det finns en fungerande helhet som säkerställer utbildning av experter inom gruvsektorn i Finland.

Syftet med samarbetet är att utvidga forskningsverksamhet som tillgodoser näringslivet. Koncentrationens första skede ger möjligheter till att öka den konkurrensutsatta forskningsfinansieringen från EU och nätverkssamarbeten inom mineralteknik. Sammanslagningen av resurser skapar utvecklingsmöjligheter för ett trovärdigt kompetenskluster i europeisk skala. Det strategiska partneravtalet kommer att kompletteras med konkreta samarbetsmodeller. I forsknings- och utvecklingsprojekt agerar parterna aktivt och allt intensivare med andra finländska och internationella parter.

Mer allmänt syftar avtalet till att kommersialisera forskningen samt främja entreprenörskap och utveckling av affärsverksamheter. Man fokuserar specifikt på att utveckla teknik och tjänstekoncept.

Dessutom förstärks samarbetet inom utveckling av digitala tjänster för utnyttjande av råvaror och relaterade tekniker samt process- och reglerteknik. Andra växande eller potentiella samarbetsområden är bland annat möjligheterna i de arktiska regionerna samt lösningar som anknyter till cirkulär ekonomi, industrimiljöer och hantering av processvatten.

Annons

Annons