Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Ansökningar för mineralprospektering minskar

Antalet undersökningstillstånd visar på nedåtgående trend

Foto: Bergsstaten
Foto: Bergsstaten
Publicerad av
Peter Höök - 21 apr 2017

Antalet beviljade och avslagna undersökningstillstånd mellan åren 2000 - 2016 visar på en nedåtgående trend. Från toppåret 2006 med 500 inkomna ansökningar har ansökningarna, med lite variationer mellan åren, sjunkit till 139 för år 2016.

Däremot har antalet beviljade bearbetningskonsessioner inte uppvisat samma sjunkande tendens. Man kan konstatera att antalet avslag i förhållande till antalet inkomna ansökningar mellan åren 2000 till 2016 varit få. Endast sju ansökningar har icka beviljats.

 


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...