Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Ansökningar för mineralprospektering minskar

Antalet undersökningstillstånd visar på nedåtgående trend

Foto: Bergsstaten
Foto: Bergsstaten
Publicerad av
Peter Höök - 21 apr 2017

Antalet beviljade och avslagna undersökningstillstånd mellan åren 2000 - 2016 visar på en nedåtgående trend. Från toppåret 2006 med 500 inkomna ansökningar har ansökningarna, med lite variationer mellan åren, sjunkit till 139 för år 2016.

Däremot har antalet beviljade bearbetningskonsessioner inte uppvisat samma sjunkande tendens. Man kan konstatera att antalet avslag i förhållande till antalet inkomna ansökningar mellan åren 2000 till 2016 varit få. Endast sju ansökningar har icka beviljats.

 

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon