Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Endomines ökar guldproduktionen

Under 2017 beräknas Bolaget producera mellan 300 och 350 kg guld

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Peter Höök - 27 apr 2017

Under 2017 förväntas Bolaget producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2017 kommer precis som under 2016 att basera sig på principen om selektiv gruvdrift. Under 2017, planerar Bolaget att bryta och anrika ca 150 000 ton malm.

Gruvdriften kommer att koncentrera sig till områden med relativt höga in situ halter. Malmbrytning kommer att ske kontinuerligt under vardagar. Anrikning kommer att ske i genomsnitt varannan vecka.

Kvartalsresultatet efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-14,8) och EBITDA var-1,3 MSEK (-6,3).

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon