Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 24 2018
Senaste Nytt

SSAB SmartSteel för stöd från Vinnova

Utvecklingsprojekt för att digitalisera stålet

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Peter Höök - 05 maj 2017

Tanken med SSAB SmartSteel är att göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Det bildar en grund för både den cirkulära ekonomin och plattformsekonomin. Resultatet blir mindre slöseri än idag och förbättrad produktivitet och flexibilitet.

Mängden information som ackumuleras i hela tillverkningskedjan skulle möjliggöra utvecklingen av nya tjänster och påskynda och förbättra effektiviteten i produktutvecklingen i varje steg. Dessutom skulle den ackumulerade informationen göra det möjligt för slutanvändarna att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

I och med stödet från Vinnova kan ekosystemet runt SSAB SmartSteel fortsätta att utvecklas. Inledningsvis samarbetar SSAB med med företag och organisationer så som Sandvik Materials Technology, Swerea KIMAB, IBM, Siemens, Umeå universitet, RISE och FindIT. Senare i processen kan nya samarbetspartner bli aktuella.

– Vi ser att det enda sättet att utveckla den här idén är genom ”co-creation”. Vi anser att det är smart att samarbeta, och att alla inblandade vinner på det. Därför är vi fortsatt intresserade av att komma i kontakt med ytterligare samarbetspartners. Vi har precis börjat förstå hur SSAB SmartSteel kan påverka alla i värdekedjan och slutligen även samhället vi lever i, säger SSABs FoU-chef Eva Petursson.

Annons

Annons