Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Gasproduktion startar i Morafältet

Påbörjar ett flerveckorstest med produktion av metangas

Foto: Igrene
Foto: Igrene
Publicerad av
Peter Höök - 11 maj 2017

På kvällen den 2 maj startade Igrene ett långtidstest med produktion av metangas i ett hål inom Morafältet. Det är samma hål som det som användes vid ett försök till långtidstest med början i november i fjol. Detta test måste dock avbrytas efter fem dygn på grund av att det bildades metanhydrater, iskristaller.

Sedan testutrustningen delvis byggts om har nu testet återupptagits i detta produktionshål, som planeras borras till 500 meters djup. På nivån 257 meter har det påträffats sådana gasvolymer att det bestämts att avvakta fortsatt borrning och utföra ett långtidstest redan på denna nivå. Testet beräknas pågå i tre veckor varefter hålet får vila en vecka och därefter fortsätter testet ytterligare en vecka. 

Testet skall ge en uppfattning om gasmängden i relation till mängden vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på detta måttliga djup. En viktig del är att undersöka huruvida tryck, gasvolymer och temperatur är stabilt, avtar eller ökar över tiden.

Annons

Annons

Annons