Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Finländsk malmprospektering och exploatering ökar

Den totala mängden material som extraherades från gruvor verksamma i Finland ökade markant under 2016. Foto:  Pixabay.
Den totala mängden material som extraherades från gruvor verksamma i Finland ökade markant under 2016. Foto: Pixabay.
Publicerad av
Markku Björkman - 18 maj 2017

Prospektering av ädelmetaller i Finland började växa 2016 trots global nedgång. Borrningar genomförda av prospekteringsföretag ökade med 37 procent jämfört med föregående år, och enligt senaste statistik fortsätter trenden.

Uppgifterna publicerades nyligen av Finlands säkerhets- och kemikaliebyrå (Tukes, Mining Authority of Finland).

Sammanlagt lämnade 41 företag sina malmprospekteringsrapporter till Tukes under förra året. Investeringar i gruvor ökade med 54 procent jämfört med föregående år och malmutnyttjandet ökade med 33 procent.

- Det verkar som om nedgången nu är över i Finland när det gäller malmutforskning. Redan förra året meddelade gruvmyndigheten att prospektörerna hade avsikt att konkurrera om borriggar. Flera nya företag besökte vårt kontor i Rovaniemi och sju av dem inlämnade i bokningsanmälningar eller prospekteringsansökningar, berättar Terho Liikamaa i Tukes.

Företagen visar, enligt Tukes, förtroende på mineralfyndigheterna i Finlands berggrund. Finland erbjuder insyn i tillståndsprocessen och utforskare i Finland räknar med att de kommer att få de nödvändiga tillstånden. Finland har konsekvent rankats i topp 10 i de fem senaste undersökningarna av Fraser-institutet. År 2016 rankades Finland först i Europa och femte globalt i indexet för attraktiva investeringar.

Borrning påbörjades förra året med mycket lovande mineraltillgångar, som ligger inom Natura 2000-områdena (naturskyddsområden). Malmutforskningsplatsen, som ligger i Sodankylä, drivs av AA Sakatti Mining Oy och Ylitornio-platsen som innehas av Mawson Oy.

Den totala mängden material som extraherades från gruvor verksamma i Finland fortsatte att öka under 2016. Den totala mängden extraherade material ökade med 31 procent jämfört med föregående år, med utgrävning av malmer och andra användbara mineraler ökade med 33 procent. Dessutom växte mängden av investeringar i gruvor.

- Eftersom inga nya gruvor etableras har investeringsnivån varit ganska måttlig. Istället har befintliga gruvor fokuserat på att öka produktionen, säger Liikamaa.

Annons

Annons

Annons