Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Boliden vinner koncession i Västansjö norr om Ludvika

Beslutet är överklagat till regeringen

Foto: Wikipeida
Foto: Wikipeida
Publicerad av
Peter Höök - 18 maj 2017

Bergmästaren har beslutat att bevilja Boliden Mineralss ansökan om bearbetningskoncession för området Västansjö K nr 1 i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Giltighetstiden är 25 år från dagen för beslutet.

Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av bly, guld, järn, koppar, silver och zink, brytning kommer att ske under jord. Koncessionsområdet är beläget cirka 5 kilometer nordost om Ludvika och 6 kilometer nordväst om centrala Smedjebacken och ligger inte inom eller i närheten av något område som har bedömts vara av riksintresse. Länsstyrelsen i Dalarnas län har vid det obligatoriska samrådsförfarandet gällande tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i miljöbalken tillstyrkt den sökta koncessionen.

Fastighetsägare boende i Söderbärke och Nacka med en fastighet i Silfhyttan vill att Bergsstaten avslår Bolidens ansökan då en gruva kommer att bullra och störa boende runt sjön Staren och vid vissa vädertillfällen Gubbo, Källvass, Silfhyttan och Dagkarsbo. De påminner myndigheterna om de svåra såren i naturen från tidigare gruvor i området och att samhället manipulerats i samband med att Northland fick tillstånd till Pajalagruvan, skriver Dalarnas Tidning.

Annons

Annons