Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Norrbottens Bergteknik förvärvar bergteknikbolag i Norge

Blir Nordens största fristående aktör

Foto: Norrbottens Bergteknik
Foto: Norrbottens Bergteknik
Publicerad av
Peter Höök - 04 jun 2017

Norrbottens Bergteknik har avtalat om att förvärva Vestfold Fjellborring samt Norsk Fjellspregning, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik. Den sammanslagna koncernen blir Nordens största fristående aktör med ambition att expandera i hela Norden. 

Vestfold och Norsk Fjellsprengning erbjuder alla tjänster inom berg- och borrteknik mot entreprenadmarknaden. Projekten sträcker sig från infrastruktur, gruvor och kraftverk till traditionell byggnadsindustri. Bolagen projekterar och erbjuder sprängplaner i enlighet med alla regulatoriska krav samt håller högsta nivå vad gäller säkerhet. 

– Vestfold och Norsk Fjellsprengning är ledande aktörer på norska marknaden med en beräknad omsättning 2017 på ca 130 miljoner norska kronor och ett Ebitdaresultat på 22 miljoner norska kronor. Genom förvärvet kommer vi gemensamt kunna bilda basen för fortsatt expansion i både Norge och Sverige, säger Andreas Christoffersson, vd Norrbottens Bergteknik.

– Genom affären finns stora möjligheter för båda bolaget att positionera sig för större anbud samt få en effektivare organisation där också betydande synergier finns att utvinna”, säger Oddbjorn Roed, vd Vestfold Fjellsprengning.

Vestfold uppfyller i alla avseenden det vi letar efter för vår fortsatta expansion av Norrbottens Bergteknik. Vestfold har en stark position på den norska marknaden med en god tillväxt. Den nya koncernen proforma taktar en omsättning på närmare 325 miljoner kronor. Den nya bolagsgruppen blir därmed den ledande bergsteknikleverantören på den nordiska marknaden, säger Thomas Brue, vd Pegroco Invest.

 

Annons

Annons

Annons