Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Danske Bank spår att Finlands ekonomi ökar till 2,8 procent i år.

Det ekonomiska uppsvinget leder också till ökad aktivitet i stadsbilden. När skatteintäkter ökar kan också fler kablar och rör bytas ut längs trafikleder i Helsingfors. Uppgrävda gator under hela sommaren gör däremot livet besvärligare för bilister i en redan trång stadskärna. Foto: PixaBay, kredit: Esa Riutta
Det ekonomiska uppsvinget leder också till ökad aktivitet i stadsbilden. När skatteintäkter ökar kan också fler kablar och rör bytas ut längs trafikleder i Helsingfors. Uppgrävda gator under hela sommaren gör däremot livet besvärligare för bilister i en redan trång stadskärna. Foto: PixaBay, kredit: Esa Riutta
Publicerad av
Markku Björkman - 07 jun 2017

Danske Bank spår att Finlands ekonomiska tillväxt kommer att öka till 2,8 procent i år.

Banken har höjt sin prognos med hela 1,3 procentenheter jämfört med den förra prognosen från mars. För nästa år beräknas en tillväxt på 1,5 procent.

Chefsekonomen Pasi Kuoppamäki uppger att uppsvinget sker i stor utsträckning och snabbare än medelnivån i både Sveriges och det övriga euroområdet.

Nästa år väntas föra med sig en svagare tillväxt i världsekonomin.

– Även om nyheten om tillväxt är strålande ligger bnp fortfarande på en nästan fyra procent lägre nivå än den var som högst före finanskrisen. Det handlar främst om en rusch mot ekonomins potentiella produktion, säger Kuoppamäki.

Hushållens läge är stabilt men inflationen, som återkommit, tär på tillväxten i konsumenternas köpkraft. Låga räntor underlättar de skuldsatta hushållens situation.

Källa: FNB

Annons

Annons

Annons