Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

Antalet olycksfall lägre än någonsin i svenska gruvor

Svemin presenterar färsk statistik

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 07 jun 2017

Svemin presenterar färsk statistik som visar att antalet inträffade olycksfall i gruvnäringen i Sverige är det lägsta sedan statistik började sammanställas. Det framgår av Svemins nyhetsbrev.

Olycksfallsfrekvensen för 2016 var 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar, vilket är den lägsta frekvensen någonsin sedan början av 1940-talet när branschen började sammanställa olycksfallsstatistik. Motsvarande siffra 2015 var 7,1 olyckor per miljoner arbetade timmar.

Förklaringen till den tydliga trenden med allt säkrare arbetsplatser är dels teknikutvecklingen och dels gruv- och mineralbranschens långsiktiga och systematiska fokus på arbetsmiljöfrågor och riskhantering.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...