Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Helsingfors tingsrätt meddelade dom i fallet Talvivaara Minings informationspolitik

Luftbild av Talvivaaragruvan i finska Petsamo. Foto: Gruvan Talvivaara
Luftbild av Talvivaaragruvan i finska Petsamo. Foto: Gruvan Talvivaara
Gruvbolaget Talvivaaras vd Pekka Perä dömdes för tre informationsbrott till åtta månaders villkorligt fängelse och böter. Foto: Wikipedia
Gruvbolaget Talvivaaras vd Pekka Perä dömdes för tre informationsbrott till åtta månaders villkorligt fängelse och böter. Foto: Wikipedia
Publicerad av
Markku Björkman - 09 jun 2017

Helsingfors tingsrätt meddelade dom den 2 juni, i fallet Talvivaara Mining Company Plc's informationsgivning under åren 2012 och 2013.

Åklagaren väckte talan mot tre ledamöter av Talvivaaras ledning, och i sin roll som före detta finanschef och styrelseledamot i Talvivaara åtalades Saila Miettinen-Lähde under finsk rätt i två fall av bristande informationsgivning till aktiemarknaden.

Enligt Finlands Radio, Yle, handlar domen om både informationsbrott och insiderbrott. Enligt tingsrätten kom gruvbolaget med oriktiga och missledande prognoser över sin nickelproduktion i börsmeddelanden åren 2012 och 2013.

Tingrättens bedömning är att prognoserna över hur mycket nickel gruvan klarar av att producera inte var realistiska. Det här påverkade värdet på Talvivaaras aktie.

Vid insiderbrotten användes informationen om nickelproduktionen vid försäljningen av bolagets aktier.

Gruvbolaget Talvivaaras vd Pekka Perä dömdes för tre informationsbrott till åtta månaders villkorligt fängelse och böter, medan gruvans tidigare chef Lassi Lammassaari fick sex månader villkorligt fängelse och böter för sex fall av missbruk av insiderinformation. Han ska dessutom betala 49 896 euro i ersättningar till staten.

Dessutom dömdes Talvivaaras tidigare vd och en styrelsemedlem till böter för informationsbrott, medan bolaget ska betala en samfundsbot på 50 000 euro.

    Tingsrätten har i sin dom friat Saila Miettinen-Lähde i det ena fallet, men funnit henne skyldig och uttömt böter i det andra fallet. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till hovrätten. Saila Miettinen-Lähde anser att domen är felaktig och kommer att överklaga till hovrätten.

    Endomines styrelse har blivit vederbörligen informerad om fallet och har fortsatt fullt förtroende för Saila Miettinen-Lähde och hennes förmåga att agera som VD för gruvbolaget Endomines.

    Annons