Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 20 2018
Senaste Nytt

Lovisagruvan ansöker om nya undersökningstillstånd

Gäller två områden cirka 70 kilometer västnordväst om Lovisagruvan

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 09 jun 2017

Lovisagruvan ansöker om undersökningstillstånd för två områden cirka 70 kilometer västnordväst om Lovisagruvan vid den historiska Hällefors Silvergruva. Ansökan avser två områden med en sammanlagd yta av drygt 1 366 hektar och de ansökta undersökningstillstånden kallas: Ulrika Nr 1 och Alfrida Nr 1. Området ligger i Hällefors kommun, Örebro län.

Lovisagruvan intresserar sig för området eftersom bergarterna i väsentliga delar påminner om de i Lovisagruvans närområde och dessutom innehåller ett stort antal historiska gruvor där zink-, bly- och silver brutits. Silvermalm från Hällefors Silvergruvor bröts redan 1639 och området kom när det gäller leveranser av silver fram till tidigt 1700-tal, att bli nr två i riket näst efter Sala Silvergruva.  Under följande århundraden kom flera små malmkroppar med silverhaltig blyglans och zinkblände att brytas och fram till 1920 uppges att drygt 15 ton silver levererats från Hällefors Östra och Västra Silvergruvfält.

Tillståndet “Ulrika nr 1” på cirka 404 hektar söks för ett område som omfattar det som tidigare varit känt som ”Hällefors Västra Silvergruvfält”. I området finns ett stort antal dagöppningar och schakt där silverhaltig blyglansmalm brutits ned till, som djupast, 220 meters djup i Ulrikagruvan.

Det andra tillståndet, ”Alfrida Nr 1” på cirka 962 hektar, söks över ”Hällefors Östra fält”, där silverhaltig zinkblände och blyglans brutits i anslutning till en manganrik järnmalmshorisont. Under perioden 1870-1896 bröts såväl järnmalm som silverhaltig zink- och blymalm i Jan-Olof- och Alfridagruvorna. Dessa sistnämnda gruvor återöppnades en kort tid av Boliden mellan april 1977- augusti 1978, då ramp drevs ned till 114 meters nivå under de historiska gruvorna.  Enligt Bolidens rapport till Bergsstaten levererades totalt 67 349 ton malm med en snitthalt av 4,25 % Zn, 4,00 % Pb, 99 gram/ton silver samt 0,2 gram/ton guld till Bolidens anrikningsverk i Saxberget.

Annons

Annons