Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Botnia Exploration säkerställer drift av verksamheten under 30 månader

Har ett antal fyndigheter under prospektering

Karta: Google maps
Karta: Google maps
Publicerad av
Peter Höök - 09 jun 2017

Botnia Exploration säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 miljoner kronor. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.

Stiftelsen Norrlandsfonden har med anledning av företrädesemissionens genomförande enligt gällande konvertibelavtal rätt att teckna en konvertibel om nominellt högst 1 941 094 kronor. Norrlandsfonden kommer den 28 juni 2017 att fatta beslut huruvida stiftelsen avser teckna konvertibeln. Teckningstiden för sådan teckning har förlängts till och med den 30 juni 2017. 

Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett successivt utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs Skelleftefältet - Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar, vid sidan av dessa, ett antal fyndigheter under prospektering. Båda fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med höga halter lämplig för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger i dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande prospektering skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet därefter.

Jag är mycket glad för den fulltecknade emissionen och våra aktieägares värdefulla deltagande. Vi har nu säkerställt kapital för drift av Botnia Explorations utveckling under 30 månader och kan därmed verkställa våra utvecklingsprogram för blivande Vindelgransele Gruvor fram till planerad gruvstart. Samtidigt kommer ett intensivt prospekteringsprogram med bland annat undersökningsborrningar att starta inom kort i Vindelgranseleområdet. Målsättningen är att utveckla några av våra satellitfyndigheter till bearbetningskoncessioner, och stärka bilden av Vindelgransele som Sveriges nästa gruvområde”, säger Bengt Ljung, vd för Botnia Exploration Holding.

Annons

Annons

Annons