Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Framtidens gruvor

LTU utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan

Foto: Luleå tekniska universitet
Foto: Luleå tekniska universitet
Publicerad av
Peter Höök - 13 jun 2017

Luleå tekniska universitet är Sveriges centrum för forskning och utbildning inriktad på gruvdrift, och den klart uttalade ambitionen är att vara ett internationellt starkt excellenscentrum. Forskningen omfattar hela kedjan från malmletning via brytning och processering till metallurgi och miljöfrågor liksom forskning om arbetsmiljö och säkerhet, råvaruekonomi och samhälleliga aspekter på utvinning och förädling.

Efterfrågan på metaller på världsmarknaden stiger, och den svenska likväl som den internationella gruvindustrin ökar produktionen. Sverige är det land inom EU som är den viktigaste metallproducenten, och svensk gruvindustri är viktig också ur ett europeiskt perspektiv. Bästa möjligheterna att hitta nya malmer inom EU finns i Sverige och Finland.

Annons

Annons

Annons