Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, nov, 20 2018
Senaste Nytt

En pilotanläggning omvandlar restgas till fartygsbränsle

Genom att använda hyttsot som bränsle i masugnen kan såväl råvarukostnader som miljöpåverkan minskas. Metoden används industriellt hos SSAB Oxelösund. Foto: SSAB
Genom att använda hyttsot som bränsle i masugnen kan såväl råvarukostnader som miljöpåverkan minskas. Metoden används industriellt hos SSAB Oxelösund. Foto: SSAB
Publicerad av
Markku Björkman - 13 jun 2017

En 640 meter lång gasledning leder restgas från SSAB:s masugn i Luleå till Swerea-institutet. Nu byggs en pilotanläggning för att omvandla gasen till fartygsbränsle.

Genom att använda hyttsot som bränsle i masugnen kan såväl råvarukostnader som miljöpåverkan minskas. Metoden används industriellt hos SSAB Oxelösund.

Vid pilotanläggningen i Luleå är det vätgas, kolmonoxid och koldioxid från masugnsgasen som kommer att tas tillvara.

Gasen från masugnen renas, torkas och komprimeras till 25 bar. I reaktorbyggnaden tillförs värme och vattenånga och gasen reformeras katalytiskt till vätgas. Samtidigt avskiljs koldioxiden från gasen.

Resultatet från reaktorn blir koldioxid i en ström och en vätgasrik gas i en annan ström.

I nästa processteg höjs trycket till 60-80 bar och vätgas och koldioxid konverteras katalytiskt till metanol. Den reformerade masugnsgasen kommer dock inte att ge tillräckligt med vätgas, därför behöver processen att kompletteras med vätgas som framställs genom elektrolys av vatten.

Resultatet visar att transport av hyttsot direkt från sotavskiljningen till injektionsanläggningen är en metod som fungerar bra. Koks i hyttsotet ersätter effektivt kol och koks, vars användning därmed kan minskas. Dessutom minskar miljöpåverkan i och med att deponi av hyttsot undviks. 

Metoden används industriellt vid SSAB Oxelösund och kommer även att användas vid SSAB i Luleå.

Swerea är en central del i det svenska innovationssystemet med regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del i verksamheten är ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle.

Källa: Swerea-institutet

 

 

Annons