Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Staten går in med pengar till testverksamhet i Pajalagruvan

Väntas kunna ge upp till 25 nya arbetstillfällen

Foto: Artic Tests
Foto: Artic Tests
Publicerad av
Peter Höök - 13 jun 2017

För två veckor sedan presenterades förstudien om en testgruva i Pajalas. Enligt den förstudien behövs 100 miljoner kronor i statligt stöd för att en testgruva ska bli verklighet.  En testgruva väntas kunna ge upp till 25 nya arbetstillfällen. Skulle järnmalmsbrytningen däremot komma igång på riktigt igen så skulle det ge 350 arbetstillfällen. 

– Vinnova är beredd att gå in med finansiellt stöd för den här fasen. Nu hoppas jag att övriga aktörer kan besluta sig för att gå vidare med det här så att Vinnova kan fatta ett faktiskt beslut, säger näringsminister Mikael Damberg (S) till SVT Norrbotten.

– Testverksamhet på platsen skulle även göra driften av en gruva mer intressant. Jag tror att den här signalen om att staten är beredd att gå vidare och titta på en testgruva är en viktig signal bland annat till investerare, säger Mikael Damberg.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...