Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 20 2018
Senaste Nytt

Avfall återvinns i stålframställning

Saltslagg kan återvinnas till användbar slaggbildare för stålindustrin

Foto: Swerea
Foto: Swerea
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2017

Slagg är ett restmaterial som bildas vid framställning av metaller. För att bilda slaggen tillsätts en slaggbildare vars uppgift är att ta upp föroreningar i metallsmältan. I många fall tar man vara på slaggen för annat bruk men den saltslagg som bildas vid aluminiumframställning saknar i dag industriell användning och deponeras.

Swerea och Stena Aluminium har utvecklat en process där saltslaggen kan återvinnas och omvandlas till en annan typ av slagg, så kallad försmält kalciumaluminat, ett material som i sin tur kan användas som slaggbildare vid stålframställning.

Vanligtvis används kalk som slaggbildare vid stålframställning,men kalken måste smältas, vilket tar lång tid. Försmält kalciumaluminat kräver kortare smälttid och tack vare detta är det möjligt att spara på både energi och miljö.

I svenska stålverk är potentiella miljöbesparingar 23 000 ton koldioxid och 50 000 megawattimmar fossil energi per år. En svensk villa förbrukar i genomsnitt 25 megawattimmar per år.

Den nya processen har genomgått både förstudie samt efterföljande pilotförsök. Aluminiumtillverkaren Stena Aluminium, ser stora fördelar med processen.

− Det är mycket viktigt för oss att hitta en miljömässigt bra lösning för vår saltslagg, och möjligheten att genomföra tester i pilotskala gör utvecklingsarbetet effektivt, säger Ola Falk, projektledare på Stena Aluminium.

Annons

Annons