Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Sand från gjuterier återanvänds i betong

Årligen produceras cirka 200 000 ton överskottssand från svenska gjuterier

Foto: Swerea
Foto: Swerea
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2017

Det finns flera fördelar med att använda gjuteriernas överskottssand som råvara i betong. Gjuterierna slipper skicka sanden på deponi och betongfabriken slipper köpa sand från annat håll. Ett av de aktuella gjuterierna som börjat titta på det här konceptet är Johnson Metall. De har kontakt med en närliggande betongfabrik och ser flera fördelar med att kunna lämna ifrån sig sanden.

– Jag tycker att det skulle vara bra om vår förbrukade sand blev till en resurs för någon annan, samt att det skulle ge oss kostnadsbesparingar, säger Per Widell, kvalitets- och miljöchef på Johnson Metall.

Sand med olika typer av bindemedel har karaktäriserats. Man har även gjort försök med inblandning av överskottssand i betongstavar. Resultaten visade att skillnaderna mellan överskottssanden och den rena referenssanden inte var betydande samt att det går att använda samtliga sandtyper i betongen, rapporterar Swerea som står bakom projektet.


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...