Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Sand från gjuterier återanvänds i betong

Årligen produceras cirka 200 000 ton överskottssand från svenska gjuterier

Foto: Swerea
Foto: Swerea
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2017

Det finns flera fördelar med att använda gjuteriernas överskottssand som råvara i betong. Gjuterierna slipper skicka sanden på deponi och betongfabriken slipper köpa sand från annat håll. Ett av de aktuella gjuterierna som börjat titta på det här konceptet är Johnson Metall. De har kontakt med en närliggande betongfabrik och ser flera fördelar med att kunna lämna ifrån sig sanden.

– Jag tycker att det skulle vara bra om vår förbrukade sand blev till en resurs för någon annan, samt att det skulle ge oss kostnadsbesparingar, säger Per Widell, kvalitets- och miljöchef på Johnson Metall.

Sand med olika typer av bindemedel har karaktäriserats. Man har även gjort försök med inblandning av överskottssand i betongstavar. Resultaten visade att skillnaderna mellan överskottssanden och den rena referenssanden inte var betydande samt att det går att använda samtliga sandtyper i betongen, rapporterar Swerea som står bakom projektet.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...