Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Full fart i gruvan

Produktionen av zink och silver slog rekord under 2016

Foto: SGU
Foto: SGU
Publicerad av
Peter Höök - 16 jun 2017

Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av många metallpriser.

Malmproduktionen ökade 2016 med tre procent till 74,9 miljoner ton. 2015 års nedgång ser ut att bli ett jack i den stigande produktionskurvan sedan 1990 - produktionen under förra året är den tredje högsta någonsin. Metallpriserna steg under 2016 från prisfallet 2015. Mest ökade priset på järnmalm med 80 procent och för zink med 70 procent.

Guldpriset var oförändrat och för övriga metaller steg priset med cirka 20 procent under året. Järnmalmsproduktionen ökade med åtta procent, från 24,8 miljoner ton 2014 till 26,9 miljoner ton. Utvinningen av silver och zink blev den högsta någonsin i Sverige; 499 ton silver och 258 164 ton zink. Det är en fortsatt trend från föregående år som beror mycket på det nya anrikningsverket i Garpenberg.

Procentuellt steg produktionen med cirka fem procent. Produktionen av guld och bly sjönk däremot med cirka fem procent. Av EUs järnmalmsproduktion kommer 91 procent från Sverige. Sverige har också den största bly- och zinkproduktionen i EU. Den svenska silverproduktionen är näst störst i EU medan svensk guld- och kopparproduktion ligger på tredje respektive fjärde plats bland EUs producentländer.

Annons

Annons