Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Marknaden för gruvindustriutrustning förväntas uppgå till 128 miljarder USD år 2025

Under 2016 då nya gruvor öppnades, sålde företagen mer ny utrustning, vilket sin tur ledde till ökade investeringar. Foto: Alex Banner
Under 2016 då nya gruvor öppnades, sålde företagen mer ny utrustning, vilket sin tur ledde till ökade investeringar. Foto: Alex Banner
Publicerad av
Markku Björkman - 18 jun 2017

Marknaden för utrustning inom gruvindustrin förväntas uppgå till 128 miljarder USD år 2025, enligt en färsk rapport från Grand View Research, Inc.

Växande global prospektering och borrning utgör enligt prognosen de viktigaste drivkrafterna för utrustningsmarknaden under de närmaste nio åren.

Den totala gruvindustrin har upplevt en ekonomisk avmattning under de senaste tre åren på grund av sjunkande investeringar och svag efterfrågan inom stora geografiska områden.

Gruvföretagen har tvingats att nöja sig med lägre malmkvaliteter och med minskat antal lättillgängligare gruvor, vilket har lett till förskjutning av gruvor till avlägsna platser.

De viktigaste aktörerna på gruvutrustningsmarknaden är Joy Global Inc., Komatsu Ltd., Sandvik AB, Atlas Copco AB, Metso Corporation och Caterpillar Inc., bland andra.

Konkurrensen inom gruvindustrin har ökat märkbart sedan de kinesiska producenterna för fyra år sedan började påverka den så kallade kvalitetskurvan i en alarmerande takt.

Den globala ekonomiska tillväxten genomgick en snabb inbromsning i den globala recessionens skugga, vilket påverkade negativt både industri- och utvecklingsländer.

Den ekonomiska avmattningen under de senaste tre åren bidrog följaktligen till minskade investeringar och svagare efterfrågan i Europa och Nordamerika.

Branschen startade dock en måttlig återhämtning under 2016 då nya gruvor öppnades och man sålde mer ny utrustning vilket sin tur ledde till ökade investeringar.

I outnyttjade områden i Afrika, som exempelvis Kongo och Zambia, har stora metall-exploaterande gruvor öppnats och latinamerikanska länder som Peru, Brasilien och Chile, förväntas snart starta en återhämtning i branschen.

Källa: Grand View Research, Inc

 

 

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...