Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Jernkontoret sammanfattar stålåret 2016

Svenska råstålsproduktionen ökade med sex procent

Källa World Steel Association
Källa World Steel Association
Publicerad av
Peter Höök - 19 jun 2017

Enligt World Steel Association var råstålsproduktionen i stort sett oförändrad i både Kina och USA under året. Globalt landade produktionen på drygt 1,6 miljarder ton, vilket är ungefär på samma nivå som 2015.

I EU backade produktionen trots en svagt växande marknad och det kan noteras att inbromsningen var särskilt märkbar i Storbritannien där produktionen minskade med hela 30 procent. Även i Brasilien har ett betydande produktionstapp på nio procent. I Indien ökade däremot produktionen med sju procent.

Tillförseln av stål till den svenska marknaden ökade med omkring 14 procent även om den underliggande efterfrågan låg på en lägre nivå. Den svenska råstålsproduktionen ökade med sex procent och vid årets utgång låg export en i vikt räknat 10 procent högre än 2015.

I takt med att efterfrågan i Kina föll kraftigt under 2014 och 2015 växlade landet upp sin stålexport till mer än 100 miljoner ton per år. Trenden med ökande stålexport från Kina fortsatte inledningsvis även under 2016, om än i något lugnare tempo. Under andra halvåret bröts dock den trenden. Stålexporten planade ut och landade till sist på en oförändrad nivå jämfört med året innan. Trendbrottet under årets senare del beror sannolikt på att USA, EU och många andra länder runt om i världen vidtog olika former av handelspolitiska åtgärder mot den stegrande och många gånger prisdumpade eller subventionerade exporten från Kina.

För EU:s del bröts trenden med upptrappad kinesisk export under andra kvartalet då exporten plötsligt föll med över 30 procent som en följd av ett antal handelspolitiska åtgärder som initierades under våren för att hindra den subventionerade och prisdumpade exporten.

Annons

Annons

Annons