Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Ny teknik för kylning av metaller

Är miljövänlig, energisnål och kvalitetshöjande

Foto: Högskolan i Gävle
Foto: Högskolan i Gävle
Publicerad av
Peter Höök - 26 jun 2017

Vinnova, tillsammans med Region Gävleborg, beviljar Högskolan i Gävle 5.4 miljoner kronor för att utveckla en ny teknik att effektivisera kylning av metalliska material. Tekniken kallas "impinging jet" och handlar om att effektivisera kylningsprocessen av metalliska material. Forskningen förstärker svensk metall- och verkstadsindustris konkurrenskraft då tekniken är miljövänligare, energisnålare och kvalitetshöjande.

Denna teknik ger nya möjligheter för att ta fram förbättrade material, ge metalliska material nya egenskaper och för att energieffektivisera industriella processer. Konsortiet representerar olika delar av flera värdekedjor beroende på metallurgiskt område. I grupperingen finns akademi, slutanvändare, maskinleverantörer och teknikkonsulter med.

Den har också potential att skapa marknader för underleverantörer. Dels för företag som utvecklar och tillverkar utrustning och komponenter, men också för företag som tillhandahåller algoritmer och konsulttjänster inom simulering och styrning. Ett av de viktigaste syftena med projektet är att skapa nya produkter och tjänster i små och medelstora företag i regionen.

Annons

Annons

Annons